โครงการดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 133
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โฑธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบมหายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์ และนายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า (ครั้งที่ 5/5) ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้าร้อง

ไฟล์ภาพประกอบ

บ้านร้อง ดูแลสุขภาพกายและจิต_๑๙๐๗๒๒_0001.jpgบ้านร้อง ดูแลสุขภาพกายและจิต_๑๙๐๗๒๒_0002.jpgบ้านร้อง ดูแลสุขภาพกายและจิต_๑๙๐๗๒๒_0003.jpgบ้านร้อง ดูแลสุขภาพกายและจิต_๑๙๐๗๒๒_0005.jpgบ้านร้อง ดูแลสุขภาพกายและจิต_๑๙๐๗๒๒_0006.jpgบ้านร้อง ดูแลสุขภาพกายและจิต_๑๙๐๗๒๒_0008.jpgบ้านร้อง ดูแลสุขภาพกายและจิต_๑๙๐๗๒๒_0011.jpgบ้านร้อง ดูแลสุขภาพกายและจิต_๑๙๐๗๒๒_0013.jpgบ้านร้อง ดูแลสุขภาพกายและจิต_๑๙๐๗๒๒_0014.jpgบ้านร้อง ดูแลสุขภาพกายและจิต_๑๙๐๗๒๒_0009.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ