โครงการป้องกันโรคฉี่หนู เครือข่ายสุขภาพตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 95
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันโรคฉี่หนู เครือข่ายสุขภาพตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดไร่ข่วงเปา

ไฟล์ภาพประกอบ

อบรมโรคฉี่หนู เครือข่ายปงแสนทอง วัดไร่ข่ว.jpgอบรมโรคฉี่หนู เครือข่ายปงแสนทอง วัดไร่ข่ว_0.jpgอบรมโรคฉี่หนู เครือข่ายปงแสนทอง วัดไร่ข่ว_3.jpgอบรมโรคฉี่หนู เครือข่ายปงแสนทอง วัดไร่ข่ว_5.jpgอบรมโรคฉี่หนู เครือข่ายปงแสนทอง วัดไร่ข่ว_6.jpgอบรมโรคฉี่หนู เครือข่ายปงแสนทอง วัดไร่ข่ว_10.jpgอบรมโรคฉี่หนู เครือข่ายปงแสนทอง วัดไร่ข่ว_11.jpgอบรมโรคฉี่หนู เครือข่ายปงแสนทอง วัดไร่ข่ว_13.jpgอบรมโรคฉี่หนู เครือข่ายปงแสนทอง วัดไร่ข่ว_15.jpgอบรมโรคฉี่หนู เครือข่ายปงแสนทอง วัดไร่ข่ว_13.jpgอบรมโรคฉี่หนู เครือข่ายปงแสนทอง วัดไร่ข่ว_14.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ