โครงการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง "รู้เร็ว.........รักษาได้"

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 52
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพทูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง "รู้เร็ว.........รักษาได้" ครั้งที่ 9/10 วันที่ 14 กรกฏาคม 2562 ณ.ศลาเอนกประสงค์บ้านป่าแลว 1

ไฟล์ภาพประกอบ

ป่าแลว1โรคมะเร็ง_๑๙๐๗๑๕_0008.jpgป่าแลว1โรคมะเร็ง_๑๙๐๗๑๕_0009.jpgป่าแลว1โรคมะเร็ง_๑๙๐๗๑๕_0010.jpgป่าแลว1โรคมะเร็ง_๑๙๐๗๑๕_0007.jpgป่าแลว1โรคมะเร็ง_๑๙๐๗๑๕_0004.jpgป่าแลว1โรคมะเร็ง_๑๙๐๗๑๕_0003.jpgป่าแลว1โรคมะเร็ง_๑๙๐๗๑๕_0001.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ