โครงการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง "รู้เร็ว.........รักษาได้"

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 41
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง "รู้เร็ว.........รักษาได้" ครั้งที่ 8/10 วันที่ 14 กรกฏาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านกลางทุ่ง

ไฟล์ภาพประกอบ

กลางทุ่งโรคมะเร็ง_๑๙๐๗๑๕_0001.jpgกลางทุ่งโรคมะเร็ง_๑๙๐๗๑๕_0012.jpgกลางทุ่งโรคมะเร็ง_๑๙๐๗๑๕_0018.jpgกลางทุ่งโรคมะเร็ง_๑๙๐๗๑๕_0020.jpgกลางทุ่งโรคมะเร็ง_๑๙๐๗๑๕_0021.jpgกลางทุ่งโรคมะเร็ง_๑๙๐๗๑๕_0019.jpgกลางทุ่งโรคมะเร็ง_๑๙๐๗๑๕_0005.jpgกลางทุ่งโรคมะเร็ง_๑๙๐๗๑๕_0016.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ