โครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านแม่กืย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 49
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านแม่กืย ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่กืย 

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๑๕_0001.jpgไข้เลือดออกบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๑๕_0002.jpgไข้เลือดออกบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๑๕_0003.jpgไข้เลือดออกบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๑๕_0004.jpgไข้เลือดออกบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๑๕_0005.jpgไข้เลือดออกบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๑๕_0006.jpgไข้เลือดออกบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๑๕_0007.jpgไข้เลือดออกบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๑๕_0008.jpgไข้เลือดออกบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๑๕_0016.jpgไข้เลือดออกบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๑๕_0012.jpgไข้เลือดออกบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๑๕_0015.jpgไข้เลือดออกบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๑๕_0020.jpgไข้เลือดออกบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๑๕_0021.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ