โครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า ผู้สูงอายุบ้านลำปางกลางตะวันตก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 45
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายนาคิน  อินทะปัญโญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า ผู้สูงอายุบ้านลำปางกลางตะวันตก ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2562  ณ.วัดบ้านลำปางกลางตะวันตก

ไฟล์ภาพประกอบ

ไม่ล้มไม่ลืม บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๗๑๕_00.jpgไม่ล้มไม่ลืม บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๗๑๕_00_0.jpgไม่ล้มไม่ลืม บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๗๑๕_00_1.jpgไม่ล้มไม่ลืม บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๗๑๕_00_2.jpgไม่ล้มไม่ลืม บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๗๑๕_00_3.jpgไม่ล้มไม่ลืม บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๗๑๕_00_7.jpgไม่ล้มไม่ลืม บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๗๑๕_00_11.jpgไม่ล้มไม่ลืม บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๗๑๕_00_8.jpgไม่ล้มไม่ลืม บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๗๑๕_00_12.jpgไม่ล้มไม่ลืม บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๗๑๕_00_6.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ