โครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า ผู้สูงอายุบ้านหลวง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 80
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า ผู้สูงอายุบ้านหลวง ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหลวง

ไฟล์ภาพประกอบ

ผู้สูงอายุ บ้านหลวง_๑๙๐๗๐๘_0003.jpgผู้สูงอายุ บ้านหลวง_๑๙๐๗๐๘_0004.jpgผู้สูงอายุ บ้านหลวง_๑๙๐๗๐๘_0006.jpgผู้สูงอายุ บ้านหลวง_๑๙๐๗๐๘_0007.jpgผู้สูงอายุ บ้านหลวง_๑๙๐๗๐๘_0008.jpgผู้สูงอายุ บ้านหลวง_๑๙๐๗๐๘_0009.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ