โครงการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง "รู้เร็ว.........รักษาได้"

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 74
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง "รู้เร็ว.........รักษาได้" กิจกรรมที่ 7/10  ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านแพะดอนตัน

ไฟล์ภาพประกอบ

แพะดอนตัน_๑๙๐๗๐๘_0001.jpgแพะดอนตัน_๑๙๐๗๐๘_0003.jpgแพะดอนตัน_๑๙๐๗๐๘_0004.jpgแพะดอนตัน_๑๙๐๗๐๘_0006.jpgแพะดอนตัน_๑๙๐๗๐๘_0008.jpgแพะดอนตัน_๑๙๐๗๐๘_0007.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ