โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนห้วยหล่อ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 76
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนห้วยหล่อ ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยหล่อ

ไฟล์ภาพประกอบ

ยาเสพติดบ้านห้วยหล่อ_๑๙๐๗๐๘_0004.jpgยาเสพติดบ้านห้วยหล่อ_๑๙๐๗๐๘_0007.jpgยาเสพติดบ้านห้วยหล่อ_๑๙๐๗๐๘_0011.jpgยาเสพติดบ้านห้วยหล่อ_๑๙๐๗๐๘_0014.jpgยาเสพติดบ้านห้วยหล่อ_๑๙๐๗๐๘_0015.jpgยาเสพติดบ้านห้วยหล่อ_๑๙๐๗๐๘_0016.jpgยาเสพติดบ้านห้วยหล่อ_๑๙๐๗๐๘_0020.jpgยาเสพติดบ้านห้วยหล่อ_๑๙๐๗๐๘_0029.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ