โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเส้นเลือดขอด

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 76
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเส้นเลือดขอด ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2562  ณ.ห้องประชุม รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

เส้นเลือดขอด บ้านศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๗๐๘_0015.jpgเส้นเลือดขอด บ้านศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๗๐๘_0014.jpgเส้นเลือดขอด บ้านศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๗๐๘_0004.jpgเส้นเลือดขอด บ้านศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๗๐๘_0005.jpgเส้นเลือดขอด บ้านศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๗๐๘_0003.jpgเส้นเลือดขอด บ้านศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๗๐๘_0002.jpgเส้นเลือดขอด บ้านศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๗๐๘_0001.jpgเส้นเลือดขอด บ้านศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๗๐๘_0007.jpgเส้นเลือดขอด บ้านศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๗๐๘_0009.jpgเส้นเลือดขอด บ้านศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๗๐๘_0008.jpgเส้นเลือดขอด บ้านศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๗๐๘_0005.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ