โครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า ผู้สูงอายุบ้านศรีก้ำ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 78
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า ผู้สูงอายุบ้านศรีก้ำ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ.วัดบ้านศรีก้ำ

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๗๐๘_0001.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๗๐๘_0002.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๗๐๘_0004.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๗๐๘_0005.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๗๐๘_0006.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๗๐๘_0007.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๗๐๘_0008.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๗๐๘_0013.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๗๐๘_0011.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๗๐๘_0010.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๗๐๘_0009.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ