โครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนศรีก้ำ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 472
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนศรีก้ำ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดศรีก้ำ

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกบ้านศรีก้ำ_๑๙๐๖๑๗_0001.jpgไข้เลือดออกบ้านศรีก้ำ_๑๙๐๖๑๗_0003.jpgไข้เลือดออกบ้านศรีก้ำ_๑๙๐๖๑๗_0004.jpgไข้เลือดออกบ้านศรีก้ำ_๑๙๐๖๑๗_0005.jpgไข้เลือดออกบ้านศรีก้ำ_๑๙๐๖๑๗_0006.jpgไข้เลือดออกบ้านศรีก้ำ_๑๙๐๖๑๗_0009.jpgไข้เลือดออกบ้านศรีก้ำ_๑๙๐๖๑๗_0010.jpgไข้เลือดออกบ้านศรีก้ำ_๑๙๐๖๑๗_0012.jpgไข้เลือดออกบ้านศรีก้ำ_๑๙๐๖๑๗_0014.jpgไข้เลือดออกบ้านศรีก้ำ_๑๙๐๖๑๗_0017.jpgไข้เลือดออกบ้านศรีก้ำ_๑๙๐๖๑๗_0015.jpgไข้เลือดออกบ้านศรีก้ำ_๑๙๐๖๑๗_0020.jpgไข้เลือดออกบ้านศรีก้ำ_๑๙๐๖๑๗_0021.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ