โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา บ้านร้อง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 364
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา บ้านร้อง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านร้อง

ไฟล์ภาพประกอบ

ยาเสพติดบ้านร้อง_๑๙๐๖๑๐_0001.jpgยาเสพติดบ้านร้อง_๑๙๐๖๑๐_0002.jpgยาเสพติดบ้านร้อง_๑๙๐๖๑๐_0003.jpgยาเสพติดบ้านร้อง_๑๙๐๖๑๐_0004.jpgยาเสพติดบ้านร้อง_๑๙๐๖๑๐_0005.jpgยาเสพติดบ้านร้อง_๑๙๐๖๑๐_0006.jpgยาเสพติดบ้านร้อง_๑๙๐๖๑๐_0007.jpgยาเสพติดบ้านร้อง_๑๙๐๖๑๐_0008.jpgยาเสพติดบ้านร้อง_๑๙๐๖๑๐_0010.jpgยาเสพติดบ้านร้อง_๑๙๐๖๑๐_0009.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ