โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองชุมชนหนองปล้อง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 462
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์  แปงสาย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางคืนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองชุมชนหนองปล้อง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองปล้อง

ไฟล์ภาพประกอบ

หัวใจและหลอดเลือดหนองปล้อง_๑๙๐๖๐๔_0003.jpgหัวใจและหลอดเลือดหนองปล้อง_๑๙๐๖๐๔_0004.jpgหัวใจและหลอดเลือดหนองปล้อง_๑๙๐๖๐๔_0005.jpgหัวใจและหลอดเลือดหนองปล้อง_๑๙๐๖๐๔_0008.jpgหัวใจและหลอดเลือดหนองปล้อง_๑๙๐๖๐๔_0009.jpgหัวใจและหลอดเลือดหนองปล้อง_๑๙๐๖๐๔_0010.jpgหัวใจและหลอดเลือดหนองปล้อง_๑๙๐๖๐๔_0012.jpgหัวใจและหลอดเลือดหนองปล้อง_๑๙๐๖๐๔_0014.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ