โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนหัวฝาย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 335
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคืนคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนหัวฝาย ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดหัวฝาย

ไฟล์ภาพประกอบ

TO BE NUMBER ONE บ้านหัวฝาย_๑๙๐๖๐๔_0001.jpgTO BE NUMBER ONE บ้านหัวฝาย_๑๙๐๖๐๔_0003.jpgTO BE NUMBER ONE บ้านหัวฝาย_๑๙๐๖๐๔_0004.jpgTO BE NUMBER ONE บ้านหัวฝาย_๑๙๐๖๐๔_0006.jpgTO BE NUMBER ONE บ้านหัวฝาย_๑๙๐๖๐๔_0007.jpgTO BE NUMBER ONE บ้านหัวฝาย_๑๙๐๖๐๔_0009.jpgTO BE NUMBER ONE บ้านหัวฝาย_๑๙๐๖๐๔_0011.jpgTO BE NUMBER ONE บ้านหัวฝาย_๑๙๐๖๐๔_0010.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ