โครงการการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนโทกหัวช้าง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 364
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนโทกหัวช้าง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านโทกหัวช้าง

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกโทกหัวช้าง_๑๙๐๖๐๔_0002.jpgไข้เลือดออกโทกหัวช้าง_๑๙๐๖๐๔_0004.jpgไข้เลือดออกโทกหัวช้าง_๑๙๐๖๐๔_0005.jpgไข้เลือดออกโทกหัวช้าง_๑๙๐๖๐๔_0006.jpgไข้เลือดออกโทกหัวช้าง_๑๙๐๖๐๔_0007.jpgไข้เลือดออกโทกหัวช้าง_๑๙๐๖๐๔_0008.jpgไข้เลือดออกโทกหัวช้าง_๑๙๐๖๐๔_0010.jpgไข้เลือดออกโทกหัวช้าง_๑๙๐๖๐๔_0011.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ