โครงการการควบคุมโรคหนอนพพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนจอมเมือง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 361
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการการควบคุมโรคหนอนพพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนจอมเมือง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562  ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านจอมเมือง

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.หนอนพยาธิบ้านจอมเมือง_๑๙๐๖๐๔_0001.jpgคก.หนอนพยาธิบ้านจอมเมือง_๑๙๐๖๐๔_0002.jpgคก.หนอนพยาธิบ้านจอมเมือง_๑๙๐๖๐๔_0003.jpgคก.หนอนพยาธิบ้านจอมเมือง_๑๙๐๖๐๔_0004.jpgคก.หนอนพยาธิบ้านจอมเมือง_๑๙๐๖๐๔_0005.jpgคก.หนอนพยาธิบ้านจอมเมือง_๑๙๐๖๐๔_0006.jpgคก.หนอนพยาธิบ้านจอมเมือง_๑๙๐๖๐๔_0008.jpgคก.หนอนพยาธิบ้านจอมเมือง_๑๙๐๖๐๔_0009.jpgคก.หนอนพยาธิบ้านจอมเมือง_๑๙๐๖๐๔_0011.jpgคก.หนอนพยาธิบ้านจอมเมือง_๑๙๐๖๐๔_0010.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ