โครงการการควบคุมโรคหนอนพพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนบุญเกิด

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 330
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการการควบคุมโรคหนอนพพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนบุญเกิด ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านบุญเกิด

ไฟล์ภาพประกอบ

หนอนพยาธิบุญเกิด_๑๙๐๖๐๔_0003.jpgหนอนพยาธิบุญเกิด_๑๙๐๖๐๔_0002.jpgหนอนพยาธิบุญเกิด_๑๙๐๖๐๔_0004.jpgหนอนพยาธิบุญเกิด_๑๙๐๖๐๔_0005.jpgหนอนพยาธิบุญเกิด_๑๙๐๖๐๔_0012.jpgหนอนพยาธิบุญเกิด_๑๙๐๖๐๔_0008.jpgหนอนพยาธิบุญเกิด_๑๙๐๖๐๔_0013.jpgหนอนพยาธิบุญเกิด_๑๙๐๖๐๔_0007.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ