โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพฯ ชุมชนสำเภา

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 3055
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพฯ ชุมชนสำเภา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 

ไฟล์ภาพประกอบ

ระบบสุขาภิบาล บ.สำเภา_๑๙๐๖๐๔_0002.jpgระบบสุขาภิบาล บ.สำเภา_๑๙๐๖๐๔_0004.jpgระบบสุขาภิบาล บ.สำเภา_๑๙๐๖๐๔_0005.jpgระบบสุขาภิบาล บ.สำเภา_๑๙๐๖๐๔_0007.jpgระบบสุขาภิบาล บ.สำเภา_๑๙๐๖๐๔_0008.jpgระบบสุขาภิบาล บ.สำเภา_๑๙๐๖๐๔_0011.jpgระบบสุขาภิบาล บ.สำเภา_๑๙๐๖๐๔_0015.jpgระบบสุขาภิบาล บ.สำเภา_๑๙๐๖๐๔_0016.jpgระบบสุขาภิบาล บ.สำเภา_๑๙๐๖๐๔_0010.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ