โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนปงแสนทอง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 682
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ   โพธิ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนปงแสนทอง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านปงแสนทอง

ไฟล์ภาพประกอบ

อบรมยาเสพติดชุมชนปงแสนทอง_๑๙๐๖๐๔_0003.jpgอบรมยาเสพติดชุมชนปงแสนทอง_๑๙๐๖๐๔_0007.jpgอบรมยาเสพติดชุมชนปงแสนทอง_๑๙๐๖๐๔_0012.jpgอบรมยาเสพติดชุมชนปงแสนทอง_๑๙๐๖๐๔_0013.jpgอบรมยาเสพติดชุมชนปงแสนทอง_๑๙๐๖๐๔_0020.jpgอบรมยาเสพติดชุมชนปงแสนทอง_๑๙๐๖๐๔_0017.jpgอบรมยาเสพติดชุมชนปงแสนทอง_๑๙๐๖๐๔_0018.jpgอบรมยาเสพติดชุมชนปงแสนทอง_๑๙๐๖๐๔_0019.jpgอบรมยาเสพติดชุมชนปงแสนทอง_๑๙๐๖๐๔_0015.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ