โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาชุมชนกลางทุ่ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 271
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาชุมชนกลางทุ่ง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านกลางทุ่ง

ไฟล์ภาพประกอบ

กลางทุ่ง_๑๙๐๖๐๔_0001.jpgกลางทุ่ง_๑๙๐๖๐๔_0002.jpgกลางทุ่ง_๑๙๐๖๐๔_0004.jpgกลางทุ่ง_๑๙๐๖๐๔_0006.jpgกลางทุ่ง_๑๙๐๖๐๔_0008.jpgกลางทุ่ง_๑๙๐๖๐๔_0010.jpgกลางทุ่ง_๑๙๐๖๐๔_0011.jpgกลางทุ่ง_๑๙๐๖๐๔_0015.jpgกลางทุ่ง_๑๙๐๖๐๔_0022.jpgกลางทุ่ง_๑๙๐๖๐๔_0026.jpgกลางทุ่ง_๑๙๐๖๐๔_0029.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ