โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา กาศเมฆตะวันตก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 449
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา กาศเมฆตะวันตก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านกาศเมฆ

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ยาเสพติด บ้านกาศเมฆตะวันตก_๑๙๐๖๐๔_0001.jpgคก.ยาเสพติด บ้านกาศเมฆตะวันตก_๑๙๐๖๐๔_0002.jpgคก.ยาเสพติด บ้านกาศเมฆตะวันตก_๑๙๐๖๐๔_0003.jpgคก.ยาเสพติด บ้านกาศเมฆตะวันตก_๑๙๐๖๐๔_0006.jpgคก.ยาเสพติด บ้านกาศเมฆตะวันตก_๑๙๐๖๐๔_0007.jpgคก.ยาเสพติด บ้านกาศเมฆตะวันตก_๑๙๐๖๐๔_0013.jpgคก.ยาเสพติด บ้านกาศเมฆตะวันตก_๑๙๐๖๐๔_0014.jpgคก.ยาเสพติด บ้านกาศเมฆตะวันตก_๑๙๐๖๐๔_0009.jpgคก.ยาเสพติด บ้านกาศเมฆตะวันตก_๑๙๐๖๐๔_0010.jpgคก.ยาเสพติด บ้านกาศเมฆตะวันตก_๑๙๐๖๐๔_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ