โครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน ฉลาด แข็.แรง สูงดี สมส่วน รพ.สต.โทกหัวช้าง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 501
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน ฉลาด แข็.แรง สูงดี สมส่วน รพ.สต.โทกหัวช้าง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ.ห้องประชุม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ส่งเสริมเด็กวัยเรียนฉลาดแข็งแรง สูงดี สมส่วน_๑๙๐๖๐๔_0012.jpgคก.ส่งเสริมเด็กวัยเรียนฉลาดแข็งแรง สูงดี สมส่วน_๑๙๐๖๐๔_0017.jpgคก.ส่งเสริมเด็กวัยเรียนฉลาดแข็งแรง สูงดี สมส่วน_๑๙๐๖๐๔_0016.jpgคก.ส่งเสริมเด็กวัยเรียนฉลาดแข็งแรง สูงดี สมส่วน_๑๙๐๖๐๔_0011.jpgคก.ส่งเสริมเด็กวัยเรียนฉลาดแข็งแรง สูงดี สมส่วน_๑๙๐๖๐๔_0007.jpgคก.ส่งเสริมเด็กวัยเรียนฉลาดแข็งแรง สูงดี สมส่วน_๑๙๐๖๐๔_0006.jpgคก.ส่งเสริมเด็กวัยเรียนฉลาดแข็งแรง สูงดี สมส่วน_๑๙๐๖๐๔_0003.jpgคก.ส่งเสริมเด็กวัยเรียนฉลาดแข็งแรง สูงดี สมส่วน_๑๙๐๖๐๔_0014.jpgคก.ส่งเสริมเด็กวัยเรียนฉลาดแข็งแรง สูงดี สมส่วน_๑๙๐๖๐๔_0001.jpgคก.ส่งเสริมเด็กวัยเรียนฉลาดแข็งแรง สูงดี สมส่วน_๑๙๐๖๐๔_0008.jpgคก.ส่งเสริมเด็กวัยเรียนฉลาดแข็งแรง สูงดี สมส่วน_๑๙๐๖๐๔_0002.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ