โครงการชุมชนกล้วยหลวงรู้ทัน เบาหวาน ความดัน ร่วมกันลดภาวะแทรกซ้อน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 389
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนกล้วยหลวงรู้ทัน เบาหวาน ความดัน ร่วมกันลดภาวะแทรกซ้อน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านกล้วยหลวง

ไฟล์ภาพประกอบ

รู้ทันเบาหวาน ความดัน กล้วยหลวง_๑๙๐๕๒๓_0003.jpgรู้ทันเบาหวาน ความดัน กล้วยหลวง_๑๙๐๕๒๓_0004.jpgรู้ทันเบาหวาน ความดัน กล้วยหลวง_๑๙๐๕๒๓_0005.jpgรู้ทันเบาหวาน ความดัน กล้วยหลวง_๑๙๐๕๒๓_0002.jpgรู้ทันเบาหวาน ความดัน กล้วยหลวง_๑๙๐๕๒๓_0001.jpgรู้ทันเบาหวาน ความดัน กล้วยหลวง_๑๙๐๕๒๓_0008.jpgรู้ทันเบาหวาน ความดัน กล้วยหลวง_๑๙๐๕๒๓_0009.jpgรู้ทันเบาหวาน ความดัน กล้วยหลวง_๑๙๐๕๒๓_0011.jpgรู้ทันเบาหวาน ความดัน กล้วยหลวง_๑๙๐๕๒๓_0019.jpgรู้ทันเบาหวาน ความดัน กล้วยหลวง_๑๙๐๕๒๓_0018.jpgรู้ทันเบาหวาน ความดัน กล้วยหลวง_๑๙๐๕๒๓_0015.jpgรู้ทันเบาหวาน ความดัน กล้วยหลวง_๑๙๐๕๒๓_0016.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ