โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนกล้วยกลาง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 286
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธวัชชะย  สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนกล้วยกลาง ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดกล้วยกลาง

ไฟล์ภาพประกอบ

TO BE NUMBER ONE กล้วยกลาง_๑๙๐๕๒๑_0001.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยกลาง_๑๙๐๕๒๑_0004.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยกลาง_๑๙๐๕๒๑_0005.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยกลาง_๑๙๐๕๒๑_0006.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยกลาง_๑๙๐๕๒๑_0007.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยกลาง_๑๙๐๕๒๑_0008.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยกลาง_๑๙๐๕๒๑_0011.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยกลาง_๑๙๐๕๒๑_0015.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยกลาง_๑๙๐๕๒๑_0017.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยกลาง_๑๙๐๕๒๑_0019.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ