โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ชุมชนบ้านช้าง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 353
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ชุมชนบ้านช้าง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านช้าง

ไฟล์ภาพประกอบ

หนอนพยาธิ บ้านช้าง_๑๙๐๕๒๑_0012.jpgหนอนพยาธิ บ้านช้าง_๑๙๐๕๒๑_0013.jpgหนอนพยาธิ บ้านช้าง_๑๙๐๕๒๑_0021.jpgหนอนพยาธิ บ้านช้าง_๑๙๐๕๒๑_0010.jpgหนอนพยาธิ บ้านช้าง_๑๙๐๕๒๑_0005.jpgหนอนพยาธิ บ้านช้าง_๑๙๐๕๒๑_0006.jpgหนอนพยาธิ บ้านช้าง_๑๙๐๕๒๑_0022.jpgหนอนพยาธิ บ้านช้าง_๑๙๐๕๒๑_0005.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ