โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ชุมชนหนองบัว

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 1414
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ชุมชนหนองบัว ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองบัว

ไฟล์ภาพประกอบ

หนอนพยาธิบ้านหนองบัว_๑๙๐๕๒๑_0002.jpgหนอนพยาธิบ้านหนองบัว_๑๙๐๕๒๑_0006.jpgหนอนพยาธิบ้านหนองบัว_๑๙๐๕๒๑_0008.jpgหนอนพยาธิบ้านหนองบัว_๑๙๐๕๒๑_0010.jpgหนอนพยาธิบ้านหนองบัว_๑๙๐๕๒๑_0011.jpgหนอนพยาธิบ้านหนองบัว_๑๙๐๕๒๑_0015.jpgหนอนพยาธิบ้านหนองบัว_๑๙๐๕๒๑_0017.jpgหนอนพยาธิบ้านหนองบัว_๑๙๐๕๒๑_0018.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ