โครงการให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชุมชนศรีปงชัย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 73
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนศรีปงชัย ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านศรีปงชัย

ไฟล์ภาพประกอบ

พิษสุนัขบ้า ศรีปงชัย_๑๙๐๔๐๙_0001.jpgพิษสุนัขบ้า ศรีปงชัย_๑๙๐๔๐๙_0002.jpgพิษสุนัขบ้า ศรีปงชัย_๑๙๐๔๐๙_0004.jpgพิษสุนัขบ้า ศรีปงชัย_๑๙๐๔๐๙_0005.jpgพิษสุนัขบ้า ศรีปงชัย_๑๙๐๔๐๙_0008.jpgพิษสุนัขบ้า ศรีปงชัย_๑๙๐๔๐๙_0011.jpgพิษสุนัขบ้า ศรีปงชัย_๑๙๐๔๐๙_0012.jpgพิษสุนัขบ้า ศรีปงชัย_๑๙๐๔๐๙_0015.jpgพิษสุนัขบ้า ศรีปงชัย_๑๙๐๔๐๙_0019.jpgพิษสุนัขบ้า ศรีปงชัย_๑๙๐๔๐๙_0020.jpgพิษสุนัขบ้า ศรีปงชัย_๑๙๐๔๐๙_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ