โครงการดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 61
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ณ.ห้องประชุมตึกโอฬาร ชั้น 1 ม.ราชภัฏลำปาง

ไฟล์ภาพประกอบ

ดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๔๐๙_0001.jpgดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๔๐๙_0002.jpgดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๔๐๙_0004.jpgดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๔๐๙_0005.jpgดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๔๐๙_0006.jpgดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๔๐๙_0008.jpgดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๔๐๙_0009.jpgดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๔๐๙_0012.jpgดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๔๐๙_0016.jpgดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๔๐๙_0019.jpgดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๔๐๙_0022.jpgดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๔๐๙_0024.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ