โครงการให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนย่าเป้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 97
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนย่าเป้า ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านย่าเป้า

ไฟล์ภาพประกอบ

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ.ย่าเป้า_๑๙๐๔๐๙_0001.jpgเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ.ย่าเป้า_๑๙๐๔๐๙_0002.jpgเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ.ย่าเป้า_๑๙๐๔๐๙_0004.jpgเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ.ย่าเป้า_๑๙๐๔๐๙_0005.jpgเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ.ย่าเป้า_๑๙๐๔๐๙_0007.jpgเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ.ย่าเป้า_๑๙๐๔๐๙_0010.jpgเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ.ย่าเป้า_๑๙๐๔๐๙_0012.jpgเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ.ย่าเป้า_๑๙๐๔๐๙_0003.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ