โครงการ อบรมให้ความรู้การเขียนบำบัดเยียวยา สร้างสุขภาพจิตที่ดีด้วยตนเอง ชุมชนศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 498
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ธิวงศ์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้การเขียนบำบัดเยียวยา สร้างสุขภาพจิตที่ดีด้วยตนเอง ชุมชนศรีหมวดเกล้า ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

ศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๓๑๑_0001.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๓๑๑_0002.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๓๑๑_0003.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๓๑๑_0004.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๓๑๑_0005.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๓๑๑_0007.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๓๑๑_0012.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๓๑๑_0013.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๓๑๑_0010.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๓๑๑_0015.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๙๐๓๑๑_0014.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ