โครงการให้ความรู้การป้องกันฌรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนย่าเป้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 75
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้การป้องกันฌรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนย่าเป้า ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านย่าเป้า (เก่า)

ไฟล์ภาพประกอบ

พิษสุนัขบ้า บ.ย่าเป้า_๑๙๐๓๑๑_0013.jpgพิษสุนัขบ้า บ.ย่าเป้า_๑๙๐๓๑๑_0012.jpgพิษสุนัขบ้า บ.ย่าเป้า_๑๙๐๓๑๑_0019.jpgพิษสุนัขบ้า บ.ย่าเป้า_๑๙๐๓๑๑_0022.jpgพิษสุนัขบ้า บ.ย่าเป้า_๑๙๐๓๑๑_0023.jpgพิษสุนัขบ้า บ.ย่าเป้า_๑๙๐๓๑๑_0029.jpgพิษสุนัขบ้า บ.ย่าเป้า_๑๙๐๓๑๑_0034.jpgพิษสุนัขบ้า บ.ย่าเป้า_๑๙๐๓๑๑_0006.jpgพิษสุนัขบ้า บ.ย่าเป้า_๑๙๐๓๑๑_0007.jpgพิษสุนัขบ้า บ.ย่าเป้า_๑๙๐๓๑๑_0014.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ