โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชุมชนหนองห้าตะวันตก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 64
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชุมชนหนองห้าตะวันตก ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดหนองห้าตะวันตก

ไฟล์ภาพประกอบ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หนองห้าตะวันตก_๑๙๐๓๑.jpgโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หนองห้าตะวันตก_๑๙๐๓๑_0.jpgโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หนองห้าตะวันตก_๑๙๐๓๑_2.jpgโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หนองห้าตะวันตก_๑๙๐๓๑_3.jpgโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หนองห้าตะวันตก_๑๙๐๓๑_4.jpgโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หนองห้าตะวันตก_๑๙๐๓๑_8.jpgโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หนองห้าตะวันตก_๑๙๐๓๑_12.jpgโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หนองห้าตะวันตก_๑๙๐๓๑_14.jpgโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หนองห้าตะวันตก_๑๙๐๓๑_15.jpgโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หนองห้าตะวันตก_๑๙๐๓๑_16.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ