โครงการชุมชนปงแสนทอง ศรีก้ำ ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 62
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนปงแสนทอง ศรีก้ำ ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านปงแสนทอง

ไฟล์ภาพประกอบ

ออกกำลังกายบ้านปงแสนทอง_๑๙๐๓๑๑_0003.jpgออกกำลังกายบ้านปงแสนทอง_๑๙๐๓๑๑_0001.jpgออกกำลังกายบ้านปงแสนทอง_๑๙๐๓๑๑_0004.jpgออกกำลังกายบ้านปงแสนทอง_๑๙๐๓๑๑_0005.jpgออกกำลังกายบ้านปงแสนทอง_๑๙๐๓๑๑_0006.jpgออกกำลังกายบ้านปงแสนทอง_๑๙๐๓๑๑_0008.jpgออกกำลังกายบ้านปงแสนทอง_๑๙๐๓๑๑_0009.jpgออกกำลังกายบ้านปงแสนทอง_๑๙๐๓๑๑_0010.jpgออกกำลังกายบ้านปงแสนทอง_๑๙๐๓๑๑_0012.jpgออกกำลังกายบ้านปงแสนทอง_๑๙๐๓๑๑_0013.jpgออกกำลังกายบ้านปงแสนทอง_๑๙๐๓๑๑_0016.jpgออกกำลังกายบ้านปงแสนทอง_๑๙๐๓๑๑_0017.jpgออกกำลังกายบ้านปงแสนทอง_๑๙๐๓๑๑_0014.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ