โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงกล้วยม่วงร่วมใจต้านภัยโรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 271
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพขร  ปิ่นฝั้น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงกล้วยม่วงร่วมใจต้านภัยโรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดกล้วยม่วง

ไฟล์ภาพประกอบ

โรคเรื้อรัง บ้านกล้วยม่วง_๑๙๐๓๑๑_0004.jpgโรคเรื้อรัง บ้านกล้วยม่วง_๑๙๐๓๑๑_0005.jpgโรคเรื้อรัง บ้านกล้วยม่วง_๑๙๐๓๑๑_0006.jpgโรคเรื้อรัง บ้านกล้วยม่วง_๑๙๐๓๑๑_0008.jpgโรคเรื้อรัง บ้านกล้วยม่วง_๑๙๐๓๑๑_0010.jpgโรคเรื้อรัง บ้านกล้วยม่วง_๑๙๐๓๑๑_0014.jpgโรคเรื้อรัง บ้านกล้วยม่วง_๑๙๐๓๑๑_0013.jpgโรคเรื้อรัง บ้านกล้วยม่วง_๑๙๐๓๑๑_0012.jpgโรคเรื้อรัง บ้านกล้วยม่วง_๑๙๐๓๑๑_0002.jpgโรคเรื้อรัง บ้านกล้วยม่วง_๑๙๐๓๑๑_0001.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ