โครงการชุมชนไร่นาน้อยร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 265
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจุติพงศ์  ไชยเชียงของ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนไร่นาน้อยร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดไร่นาน้อย

ไฟล์ภาพประกอบ

ออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๙๐๓๐๔_0007.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๙๐๓๐๔_0008.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๙๐๓๐๔_0010.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๙๐๓๐๔_0014.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๙๐๓๐๔_0019.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๙๐๓๐๔_0020.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๙๐๓๐๔_0023.jpgออกกำลังกายไร่นาน้อย_๑๙๐๓๐๔_0024.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ