โครงการอบรมให้ความรู้อันตรายภัยเงียบจากการใช้โฟมชุมชนแพะดอนตัน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 67
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้อันตรายภัยเงียบจากการใช้โฟมชุมชนแพะดอนตัน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านแพะดอนตัน

ไฟล์ภาพประกอบ

⚠️โฟมชุมชนแพะดอนตัน_๑๙๐๒๑๑_0001.jpg⚠️โฟมชุมชนแพะดอนตัน_๑๙๐๒๑๑_0002.jpg⚠️โฟมชุมชนแพะดอนตัน_๑๙๐๒๑๑_0003.jpg⚠️โฟมชุมชนแพะดอนตัน_๑๙๐๒๑๑_0006.jpg⚠️โฟมชุมชนแพะดอนตัน_๑๙๐๒๑๑_0005.jpg⚠️โฟมชุมชนแพะดอนตัน_๑๙๐๒๑๑_0007.jpg⚠️โฟมชุมชนแพะดอนตัน_๑๙๐๒๑๑_0008.jpg⚠️โฟมชุมชนแพะดอนตัน_๑๙๐๒๑๑_0012.jpg⚠️โฟมชุมชนแพะดอนตัน_๑๙๐๒๑๑_0014.jpg⚠️โฟมชุมชนแพะดอนตัน_๑๙๐๒๑๑_0020.jpg⚠️โฟมชุมชนแพะดอนตัน_๑๙๐๒๑๑_0021.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ