โครงการประชาชนบ้านหัวฝายร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 66
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนบ้านหัวฝายร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวฝาย

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกหัวฝาย_๑๙๐๒๑๑_0002.jpgไข้เลือดออกหัวฝาย_๑๙๐๒๑๑_0003.jpgไข้เลือดออกหัวฝาย_๑๙๐๒๑๑_0004.jpgไข้เลือดออกหัวฝาย_๑๙๐๒๑๑_0005.jpgไข้เลือดออกหัวฝาย_๑๙๐๒๑๑_0006.jpgไข้เลือดออกหัวฝาย_๑๙๐๒๑๑_0007.jpgไข้เลือดออกหัวฝาย_๑๙๐๒๑๑_0008.jpgไข้เลือดออกหัวฝาย_๑๙๐๒๑๑_0010.jpgไข้เลือดออกหัวฝาย_๑๙๐๒๑๑_0012.jpgไข้เลือดออกหัวฝาย_๑๙๐๒๑๑_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ