โครงการประชาชนบ้านกล้วยกลางร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 65
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนบ้านกล้วยกลางร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านกล้วยกลาง

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกกล้วยกลาง_๑๙๐๒๑๑_0003.jpgไข้เลือดออกกล้วยกลาง_๑๙๐๒๑๑_0005.jpgไข้เลือดออกกล้วยกลาง_๑๙๐๒๑๑_0002.jpgไข้เลือดออกกล้วยกลาง_๑๙๐๒๑๑_0007.jpgไข้เลือดออกกล้วยกลาง_๑๙๐๒๑๑_0008.jpgไข้เลือดออกกล้วยกลาง_๑๙๐๒๑๑_0011.jpgไข้เลือดออกกล้วยกลาง_๑๙๐๒๑๑_0012.jpgไข้เลือดออกกล้วยกลาง_๑๙๐๒๑๑_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ