โครงการ การเฝ้าระวังโดยการคัดกรองฌรคไม่ติดต่อเรื้อรังชุมชนไร่สันติสุข

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 72
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจุติพงษ์  ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ การเฝ้าระวังโดยการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชุมชนไร่สันติสุข ในวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดไร่สันติสุข

ไฟล์ภาพประกอบ

โรคไม่ติดต่อไร่สันติ_๑๙๐๑๒๘_0001.jpgโรคไม่ติดต่อไร่สันติ_๑๙๐๑๒๘_0002.jpgโรคไม่ติดต่อไร่สันติ_๑๙๐๑๒๘_0003.jpgโรคไม่ติดต่อไร่สันติ_๑๙๐๑๒๘_0006.jpgโรคไม่ติดต่อไร่สันติ_๑๙๐๑๒๘_0008.jpgโรคไม่ติดต่อไร่สันติ_๑๙๐๑๒๘_0009.jpgโรคไม่ติดต่อไร่สันติ_๑๙๐๑๒๘_0010.jpgโรคไม่ติดต่อไร่สันติ_๑๙๐๑๒๘_0005.jpgโรคไม่ติดต่อไร่สันติ_๑๙๐๑๒๘_0002.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ