โครงการชุมชนแพะดอนตัน ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 69
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางคืนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนแพะดอนตัน ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนแพะดอนตัน

ไฟล์ภาพประกอบ

ออกกำลังกายแพะดอนตัน_๑๙๐๑๐๘_0001.jpgออกกำลังกายแพะดอนตัน_๑๙๐๑๐๘_0002.jpgออกกำลังกายแพะดอนตัน_๑๙๐๑๐๘_0003.jpgออกกำลังกายแพะดอนตัน_๑๙๐๑๐๘_0004.jpgออกกำลังกายแพะดอนตัน_๑๙๐๑๐๘_0005.jpgออกกำลังกายแพะดอนตัน_๑๙๐๑๐๘_0008.jpgออกกำลังกายแพะดอนตัน_๑๙๐๑๐๘_0009.jpgออกกำลังกายแพะดอนตัน_๑๙๐๑๐๘_0010.jpgออกกำลังกายแพะดอนตัน_๑๙๐๑๐๘_0011.jpgออกกำลังกายแพะดอนตัน_๑๙๐๑๐๘_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ