โครงการชุมชนสันติภาพ ใส่ใจสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 132
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในเปิดโครงการชุมชนสันติภาพ ใส่ใจสุขภาพ ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสันติภาพ

ไฟล์ภาพประกอบ

398658.jpg398660.jpg398663.jpg398665.jpg398666.jpg398667.jpg398673.jpg398674.jpg398677.jpg398675.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ