โครงการเฝ้าระวังโดยการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนทุ่งกู่ด้าย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 54
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทฦศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจุติพงษ์  ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการเฝ้าระวังโดยการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนทุ่งกู่ด้าย ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนทุ่งกู่ด้าย

ไฟล์ภาพประกอบ

บ.ทุ่งกู่ด้าย_๑๙๐๑๐๘_0001.jpgบ.ทุ่งกู่ด้าย_๑๙๐๑๐๘_0003.jpgบ.ทุ่งกู่ด้าย_๑๙๐๑๐๘_0004.jpgบ.ทุ่งกู่ด้าย_๑๙๐๑๐๘_0008.jpgบ.ทุ่งกู่ด้าย_๑๙๐๑๐๘_0014.jpgบ.ทุ่งกู่ด้าย_๑๙๐๑๐๘_0021.jpgบ.ทุ่งกู่ด้าย_๑๙๐๑๐๘_0028.jpgบ.ทุ่งกู่ด้าย_๑๙๐๑๐๘_0030.jpgบ.ทุ่งกู่ด้าย_๑๙๐๑๐๘_0023.jpgบ.ทุ่งกู่ด้าย_๑๙๐๑๐๘_0015.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ