โครงการชุมชนห้วยหล่อร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 81
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนห้วยหล่อร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยหล่อ

ไฟล์ภาพประกอบ

ออกกำลังกายห้วยหล่อ_๑๘๑๒๑๗_0016.jpgออกกำลังกายห้วยหล่อ_๑๘๑๒๑๗_0013.jpgออกกำลังกายห้วยหล่อ_๑๘๑๒๑๗_0011.jpgออกกำลังกายห้วยหล่อ_๑๘๑๒๑๗_0009.jpgออกกำลังกายห้วยหล่อ_๑๘๑๒๑๗_0007.jpgออกกำลังกายห้วยหล่อ_๑๘๑๒๑๗_0006.jpgออกกำลังกายห้วยหล่อ_๑๘๑๒๑๗_0008.jpgออกกำลังกายห้วยหล่อ_๑๘๑๒๑๗_0003.jpgออกกำลังกายห้วยหล่อ_๑๘๑๒๑๗_0002.jpgออกกำลังกายห้วยหล่อ_๑๘๑๒๑๗_0001.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ