โครงการ ชุมชนธนวรรณร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 73
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ชุมชนธนวรรณร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนธนวรรณ และมีนายบุญส่ง  ธิวงค์ษา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เขาร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ภาพประกอบ

390946.jpg390950.jpg390951.jpg390950.jpg390952.jpg390955.jpg390958.jpg390960.jpg390963.jpg390964.jpg390962.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ