โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สุงอายุฟันดีมีฟันใช้งานอายุยืนโดยภาคีสุขภาพ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 68
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑุรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลจานุการนายกเทศมนตรีเมืิงเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สุงอายุฟันดีมีฟันใช้งานอายุยืนโดยภาคีสุขภาพ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านย่าเป้า

ไฟล์ภาพประกอบ

c7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218501276414_๑๘๑๒๐๓_0001.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218501276414_๑๘๑๒๐๓_0003.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218501276414_๑๘๑๒๐๓_0005.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218501276414_๑๘๑๒๐๓_0006.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218501276414_๑๘๑๒๐๓_0007.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218501276414_๑๘๑๒๐๓_0009.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218501276414_๑๘๑๒๐๓_0016_0.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218501276414_๑๘๑๒๐๓_0017.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218501276414_๑๘๑๒๐๓_0019.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218501276414_๑๘๑๒๐๓_0022.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218501276414_๑๘๑๒๐๓_0025_0.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218501276414_๑๘๑๒๐๓_0023.jpgc7bc9d66c5273a699e93ea258be7581ef_4620693218501276414_๑๘๑๒๐๓_0024.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ