โครงการประชาชนกาดใต้ ม.7 ห่างไกลสารเคมี

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 58
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนกาดใต้ ม.7 ห่างไกลสารเคมี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านกาดใต้

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.สารเคมี กาดใต้_๑๘๑๒๐๓_0001.jpgคก.สารเคมี กาดใต้_๑๘๑๒๐๓_0003.jpgคก.สารเคมี กาดใต้_๑๘๑๒๐๓_0004.jpgคก.สารเคมี กาดใต้_๑๘๑๒๐๓_0006.jpgคก.สารเคมี กาดใต้_๑๘๑๒๐๓_0008.jpgคก.สารเคมี กาดใต้_๑๘๑๒๐๓_0010.jpgคก.สารเคมี กาดใต้_๑๘๑๒๐๓_0012.jpgคก.สารเคมี กาดใต้_๑๘๑๒๐๓_0013.jpgคก.สารเคมี กาดใต้_๑๘๑๒๐๓_0014.jpgคก.สารเคมี กาดใต้_๑๘๑๒๐๓_0016.jpgคก.สารเคมี กาดใต้_๑๘๑๒๐๓_0019.jpgคก.สารเคมี กาดใต้_๑๘๑๒๐๓_0020.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ