โครงการชุมชนจอมเมืองร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 58
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

อสม.บ้านจอมเมืองได้จัดทำโครงการชุมชนจอมเมืองร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมที่1 อบรมให้ความรู้ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  ณ.ศาลาเอนกประวงค์บ้านจอมเมือง

ไฟล์ภาพประกอบ

ออกกำลังกายจอมเมือง_๑๘๑๑๐๕_0001.jpgออกกำลังกายจอมเมือง_๑๘๑๑๐๕_0002.jpgออกกำลังกายจอมเมือง_๑๘๑๑๐๕_0003.jpgออกกำลังกายจอมเมือง_๑๘๑๑๐๕_0004.jpgออกกำลังกายจอมเมือง_๑๘๑๑๐๕_0005.jpgออกกำลังกายจอมเมือง_๑๘๑๑๐๕_0006.jpgออกกำลังกายจอมเมือง_๑๘๑๑๐๕_0007.jpgออกกำลังกายจอมเมือง_๑๘๑๑๐๕_0008.jpgออกกำลังกายจอมเมือง_๑๘๑๑๐๕_0009.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ