โครงการตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งลำไส้ ประชาชนตำบลชมพู รพ.สต.บ้านฟ่อน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 58
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งลำไส้ ประชาชนตำบลชมพู รพ.สต.บ้านฟ่อน (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ.วัดบ้านฟ่อน

ไฟล์ภาพประกอบ

คัดกรองมะเร็ง ต.ชมพู_๑๘๑๐๒๒_0001.jpgคัดกรองมะเร็ง ต.ชมพู_๑๘๑๐๒๒_0002.jpgคัดกรองมะเร็ง ต.ชมพู_๑๘๑๐๒๒_0003.jpgคัดกรองมะเร็ง ต.ชมพู_๑๘๑๐๒๒_0004.jpgคัดกรองมะเร็ง ต.ชมพู_๑๘๑๐๒๒_0005.jpgคัดกรองมะเร็ง ต.ชมพู_๑๘๑๐๒๒_0006.jpgคัดกรองมะเร็ง ต.ชมพู_๑๘๑๐๒๒_0007.jpgคัดกรองมะเร็ง ต.ชมพู_๑๘๑๐๒๒_0008.jpgคัดกรองมะเร็ง ต.ชมพู_๑๘๑๐๒๒_0009.jpgคัดกรองมะเร็ง ต.ชมพู_๑๘๑๐๒๒_0011.jpgคัดกรองมะเร็ง ต.ชมพู_๑๘๑๐๒๒_0012.jpgคัดกรองมะเร็ง ต.ชมพู_๑๘๑๐๒๒_0013.jpgคัดกรองมะเร็ง ต.ชมพู_๑๘๑๐๒๒_0014.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ