โครงการจิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้สูงอายุ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 62
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม สุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนางานคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้สูงอายุ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ.รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

ศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๐๒๒_0008.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๐๒๒_0037.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๐๒๒_0002.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๐๒๒_0003.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๐๒๒_0020.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๐๒๒_0033.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๐๒๒_0026.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๐๒๒_0039.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๐๒๒_0036.jpgศรีหมวดเกล้า_๑๘๑๐๒๒_0001.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ